Contact

 

WSVR

Watersportvereniging Rotterdam
Langepad 27
3062 C J Rotterdam
010 - 4520078

siraterces.[antispam].@wsvr.nl

KvK: 40342163
ABN AMRO: NL87 ABNA 050.48.18.228

Bestuur van de WSVR

Voorzitter:              Toon Mul                             rettizroov.[antispam].@wsvr.nl
Secretaris:              Vacant                                  siraterces.[antispam].@wsvr.nl
Penningmeester:  Bas Bongers                        retseemgninnep.[antispam].@wsvr.nl
Wedstrijden:          Gerard van Drunen           nedjirtsdew.[antispam].@wsvr.nl
Algemeen lid:         John Wolters                       nhoj.[antispam].@wsvr.nl

 

Locatie

Commissies

Clubhuis beheer      :        Mart v.d. Wolf
Bar & evenementen:        Barbera v.d. Wolf - Mart v.d. Wolf - Marian Kouwenhoven
Haven commissie.   :        Jan Hoekstra -  Igor Verton - Willem Langstraat -
                                             Floor van Santen,
Duurzaamheid         :        Marjon, Andre, en nader te benoemen leden.
Kennismaking
commissie                :        Dick Kars - Igor Verton,
Boot commissie       :        Vacant - Mark v.d. Heijden - Youri Meulemans
Beheer commissie   :        John Wolters - Dick Kars - Peter Vaal,
Jaarboekje                 :        Annelies Weggeman - Jeroen Kooi - Toon Mul
Water/legionella.      :       Martin Valkenier
Strategische comm. :       

       

 

Openingstijden

De vereniging is iedere dag open voor leden en donateurs. De bar is open op vrijdag van 17:00 tot 19:00 uur en op zaterdag en zondag van 16:00 tot 19:00 uur. 

 

 

WSVR

Watersportvereniging Rotterdam

KvK: 40342163

ABN AMRO: NL87 ABNA 050.48.18.228

ADRESGEGEVENS

Langepad 27

3062 CJ Rotterdam

BEL ONS

010 - 4520078
bij geen gehoor email ons.